45. Työelämän kielitaitotarpeet

Lue Turun kauppakorkeakoulussa tehdyn selvityksen loppuraportin abstrakti s. 2–3 ja luku 5.5.1 Kielenkäyttötilanteet työssä: s. 27–32. https://www.utu.fi/sites/default/files/media/KieVi/Raportti%20Kielitaitotarpeet.pdf. Raportissa selvitettiin kauppatieteiden maistereiden kielitaitotarpeita työelämässä. Luettele muutama mahdollinen työ, jossa voisit kuvitella työskenteleväsi lukion jälkeen. Pohdi, minkälaista kielitaitoa mainitsemissasi ammateissa vaaditaan. Voit hyödyntää yllä mainittua selvitystä tukena pohdinnallesi. Pohdi seuraavaksi, miten kielitaito voisi kehittyä luettelemiesi töiden ohessa.Continue reading ”45. Työelämän kielitaitotarpeet”