Kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden taidot

Kielten Eurooppalaisessa viitekehyksessä taidot toimia kielellisessä ja kulttuurisessa moninaisuudessa jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen: Taito hyödyntää kulttuurista osaamista tiedon tuottamisessa ja tulkitsemisessa Taito hyödyntää monikielisyyttä tiedon tuottamisessa ja tulkitsemisessa Taito hyödyntää monikielisyyttä vuorovaikutustilanteissa. Alla olevassa taulukossa kuvataan tarkemmin, minkälaista osaamista kuhunkin osa-alueeseen liittyy. Taulukko perustuu kielten viitekehyksen täydentävään osaan (Companion volume). Katsokaa taulukkoa parin kanssa taiContinue reading ”Kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden taidot”

Kielen sovittaminen kontekstiin

Keskustele perheesi/sukusi/tuttavapiirisi kanssa eri murteista ja kielistä, joita puhutte. Tunnetteko henkilöitä, jotka vaihtavat tapaansa puhua eri ihmisten kanssa? Vaihdatko itse tapaasi puhua (murre, voimasanojen käyttö, meemit jne.) eri ihmisten kanssa? Minkälaista kielellisiä tai kulttuurisia eroja perheesi/sukusi/tuttavapiirisi sisällä on? Minkälaisia kielellisiä tai kulttuurisia ilmiöitä joudut selittämään tai sinulle selitetään? Mieti esimerkiksi nettikulttuuria, johonkin aikakauteen liittyviä ilmiöitäContinue reading ”Kielen sovittaminen kontekstiin”

Kulttuuriosaamiseni

Aloita pohtimalla vastauksiasi kohtiin 1–5. Pohdinnan tueksi ota esiin vastauksesi ’Kaikki kielitaitoni’. Pyri miettimään myös, mitä samaa tuntemissasi kulttuureissa on. Minkälaisiin kulttuureihin olet tutustunut? Mihin kulttuureihin voit samaistua? Minkälaisia perinteitä, ruokakulttuuria ja vastaavia piirteitä näihin kulttuureihin liittyy? Minkälaisia vuorovaikutuksellisia piirteitä niihin voisi liittää (mm. teitittely, elekielen käyttö, fyysinen läheisyys)? Minkälaisia yhteiskunnallisia piirteitä niihin voisi liittääContinue reading ”Kulttuuriosaamiseni”