Motivaatiokirje

Laadi opintojesi alussa motivaatiokirje itsellesi. Mitä odotat itseltäsi lukion kieltenopiskelijana? Minkälaisia tavoitteita voisit asettaa itsellesi? Miten hyödyt kielitaidosta opinnoissasi ja lukion jälkeen? Sisällytä kirjeeseen seuraavat asiat: Oma kielitaito, joka koostuu kotikielistäsi sekä koulussa ja koulun ulkopuolella oppimistasi kielistä: Mitä kieliä osaat ja missä tilanteissa voit niitä käyttää? Millä kielillä tykkäät lukea, minkä kielistä musiikkia kuuntelet?Continue reading ”Motivaatiokirje”

Kaikki kielitaitoni

Luettele kaikki perheesi/sukulaistesi kanssa käyttämäsi kielet ja murteet. Luettele koulussa opiskelemasi kielet. Muista mainita mahdolliset kielikerhot, lyhytkurssit ja kielisuihkutukset myös päiväkodin sekä ala- ja yläkoulun puolelta. Millä kielellä olet käynyt koulua? Luettele harrastuksissasi ja vapaa-ajallasi kuulemasi ja käyttämäsi kielet. Minkälaista kielitaitoa esimerkiksi kaveriporukastasi löytyy? Luettele muut kielimaailmaasi kuuluvat kielet eli yhteisösi kielet. Mitä kieliä lukiossasiContinue reading ”Kaikki kielitaitoni”

Vahvuudet ja kehittämiskohdat

Pohdi vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi kielenoppijana. Voit tehdä tehtävän myös parin kanssa tai ryhmissä. Vahvuuteni kielenoppijana Mitä asioita tai millä tavoin opit kieltä helpoiten? Miksi joidenkin asioiden opettelu sujuu sinulta helposti? Osaatko sen perusteella arvioida, mitä ovat vahvuutesi kielenoppijana? Kehittämiskohteeni kielenoppijana Mitkä asiat vaativat eniten aikaa ja panostusta oppiaksesi? Onko kieltenopiskelussasi tullut vastaan hetkiä, joissa etContinue reading ”Vahvuudet ja kehittämiskohdat”

Alkeellisen kielitaidon hyödyntäminen

Keskustelkaa parin kanssa. Oletko joutunut tilanteeseen, jossa jonkin kielen alkeiden osaamisesta oli hyötyä? Mitä tapahtui ja miten tilanne eteni? Mitä kieliä tai muita apuja päädyitte käyttämään? Keksikää parisi kanssa tilanne, jossa tapaatte ensimmäistä kertaa käyttämällä jotain muuta kieltä tai kieliä kuin äidinkieltänne.

Kieleni ja kulttuurini

Pohtikaa ryhmissä tai yhdessä: Mitä kotikielenne teille merkitsevät? Voitte pohtia esimerkiksi oikeutta käyttää omaa kotikieltä tai kotikieliä. Mihin tai minkälaisiin kulttuureihin samaistutte? Voit pohtia kulttuuria sen perusteella, mitkä yhteisöt määrittävät tapaa olla sinä tai vaikuttavat tapaasi hahmottaa maailmaa. Yhteisöjä (ja kulttuureja) voivat olla niin kaveriporukat, harrasteryhmät, perhe, sukulaiset, yhteiskunta jne. Koetteko, että edellä pohdituilla onContinue reading ”Kieleni ja kulttuurini”

Arjen kielet

Hyödynnätkö arjessasi useita eri kieliä? Miten? Miten voisit hyödyntää muiden kielten osaamistasi ymmärtääksesi jotain tiettyä kieltä? Lainaatko eri kielistä sanoja silloin, kun et muista tiettyä termiä toisella kielellä? Anna pari esimerkkiä.

Kieli somessa

Pohdi eri tilanteissa ja eri tarkoituksissa käyttämääsi kieltä. Kuvaa lyhyesti (alle 50 sanaa), miten käytät kieltä sosiaalisessa mediassa. Muista, että myös hymiöt, kuvat, videot ja ääniviestit ovat viestintätapoja. Kuvaa lyhyesti, miten viestiminen kavereiden kanssa ja perheessä eroavat toisistaan. Voit esimerkiksi miettiä, käytätkö kieltä eri tavalla (esimerkiksi enemmän hymiöitä, huolitellumpaa kieltä), kun puhut perheenjäsenillesi.