Delområden

Delområden

Språkprofilen är indelad i fyra delområden: 1) språkkunskap, 2) språk, kultur och internationalisering samt 3) färdigheter för språkstudier 4) mångsidig kompetens. Varje delområde inkluderar uppgifter som hjälper dig att identifiera, beskriva och synliggöra kunskaperna i olika språk. Samtidigt lär du dig att hitta lämpliga sätt att utveckla språkkunskaperna och att lära dig språk under gymnasiestudierna och efter att de avslutats.

Språkkunskap

Språk, kultur och internationalisering samt

Mångsidig kompetens

Färdigheter för språkstudier

Språkprofilen kan fungera som en arbetsbok som du påbörjar då studierna inleds och vars delområden kompletteras under studiernas gång. Genom att återkomma till de olika delområdena kan du reflektera över din språkinlärningsprocess och hur dina erfarenheter påverkar på hurdan språkstuderande du är nu och efter gymnasiestudierna.

Fortsättning på språkportföljen inom den grundläggande utbildningen

Målet med språkprofilen är att fortsätta arbetet med språkportföljen som påbörjats inom den grundläggande utbildningen. Läs mer om språkportföljen här: https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/den-europeiska-sprakportfoljen