Stöd för lärande


Under gymnasiestudierna utvecklas i de olika läroämnena färdigheter som utgör kunnande…


Under gymnasiestudierna utarbetar du en språkprofil som en del av dina studier i främmande språk och det andra inhemska språket.  Profilen består av erfarenheter, mål och egna och gemensamma reflektioner med hjälp av vilka du kan presentera ditt kunnande och dina mål mångsidigt och personligt. 

För att identifiera kunnande och som stöd för utvecklingen finns följande verktyg