18. Internationalisering i fortsatta studier och arbetsliv

Plocka fram din kartläggning som du har gjort av dina språkkunskaper och ditt kulturella kunnande. Bred språkfärdighet kan ge bättre kommunikationsfärdigheter och förmåga att möta olika människor. På vilket sätt är dina egna språkkunskaper kopplade till arbetslivsfärdigheter? Reflektera över hur ditt kulturella kunnande har samband med arbetslivsfärdigheter. I vilka situationer och miljöer har ditt kulturellaFortsätt läsa ”18. Internationalisering i fortsatta studier och arbetsliv”

23. Mitt kulturella kunnande

Börja med att reflektera över dina svar i punkterna 1–5. Som stöd för reflektionen kan du använda dina svar i uppgiften ’Alla mina språkkunskaper’. Vilka kulturer har du bekantat dig med? Vilka kulturer kan du identifiera dig med? Vilka traditioner, matkulturer och andra egenskaper anknyter till de här kulturerna? Vilka kommunikativa drag kunde anknyta tillFortsätt läsa ”23. Mitt kulturella kunnande”