11. Att anpassa språket till ett sammanhang

Tala med din familj/din släkt/din bekantskapskrets om olika dialekter och språk som ni talar. Känner ni personer som ändrar sitt sätt att tala enligt vem hen talar med? Ändrar du själv ditt sätt att tala (dialekt, användning av kraftord, memes etc.) enligt vem du talar med? Vilka språkliga och kulturella skillnader finns det inom dinFortsätt läsa ”11. Att anpassa språket till ett sammanhang”

19. Flerspråkig videoansökan

Sök en ledig arbetsplats (till exempel TE-tjänster) och skapa en videoansökan där du presenterar dig själv och ditt flerspråkiga kunnande. Inled videon på det språk som arbetsplatsannonsen är skriven. Kom ihåg att berätta om dina hemspråk och ditt kulturella kunnande som du har utvecklat genom olika erfarenheter. Till läraren: Uppgiften kan utgöra en muntlig prestationFortsätt läsa ”19. Flerspråkig videoansökan”

18. Internationalisering i fortsatta studier och arbetsliv

Plocka fram din kartläggning som du har gjort av dina språkkunskaper och ditt kulturella kunnande. Bred språkfärdighet kan ge bättre kommunikationsfärdigheter och förmåga att möta olika människor. På vilket sätt är dina egna språkkunskaper kopplade till arbetslivsfärdigheter? Reflektera över hur ditt kulturella kunnande har samband med arbetslivsfärdigheter. I vilka situationer och miljöer har ditt kulturellaFortsätt läsa ”18. Internationalisering i fortsatta studier och arbetsliv”

23. Mitt kulturella kunnande

Börja med att reflektera över dina svar i punkterna 1–5. Som stöd för reflektionen kan du använda dina svar i uppgiften ’Alla mina språkkunskaper’. Vilka kulturer har du bekantat dig med? Vilka kulturer kan du identifiera dig med? Vilka traditioner, matkulturer och andra egenskaper anknyter till de här kulturerna? Vilka kommunikativa drag kunde anknyta tillFortsätt läsa ”23. Mitt kulturella kunnande”