44. Att upprätthålla språkkunskapen

Hur kan du upprätthålla de språkkunskaper du redan har? Vad kunde du göra föra att utveckla dina språkkunskaper genom att endera utveckla befintliga språkkunskaper eller genom att studera nya språk? Försök att svara på frågan utgående från konkreta användningsbehov eller -situationer. Om du till exempel skulle vilja utveckla ditt ordförråd, vilket slags ordförråd skulle duFortsätt läsa ”44. Att upprätthålla språkkunskapen”

16. Mina behov av språkfärdighet i framtiden

Lista tre yrken som intresserar dig. Ta reda på vilken utbildning som krävs för de yrken du listade. Undersök till exempel med hjälp av universitetens webbsidor vilka språkkunskaper som krävs eller värderas i utbildningen. Ta reda på vilka språkfärdigheter du behöver i arbetslivet. Försök att tänka på språkkunskap från ett bredare perspektiv än kunskaper iFortsätt läsa ”16. Mina behov av språkfärdighet i framtiden”

34. Fördelarna med flerspråkighet

Reflektera i par. Var (till exempel i skolan, hemma, i hobbyer) och med vem använder du olika språk? Kan du dra nytta av olika språk när du försöker förstå eller lära dig andra språk? Kan du till exempel utnyttja dina kunskaper i engelska för att förstå enskilda ord i en tyskspråkig text? Hur? Har duFortsätt läsa ”34. Fördelarna med flerspråkighet”

36. Utveckling och mål

Du har bedömt din förmåga att identifiera dina egna styrkor och utvecklingsområden som språkinlärare. Beskriv med vilka konkreta sätt/ steg du kunde utveckla dig som språkinlärare och i vilka områden du skulle vilja utveckla dina kunskaper och färdigheter Till läraren: Uppgiften kan genomföras i form av en uppsats/skrivuppgift eller kan i modul 6 utgöra enFortsätt läsa ”36. Utveckling och mål”

33. Motivation och olika sätt att lära sig

Fundera själv hur du skulle svara på följande påståenden. Jämför sedan era svar i mindre grupper. Vad inspirerar dig då du ska lära dig något nytt? Hur motiverar du dig själv att lära dig och att studera? Vad hjälper dig då du ska lära dig nya saker? Vilka arbetssätt passar dig bäst? Tycker du tillFortsätt läsa ”33. Motivation och olika sätt att lära sig”

30. Färdigheter för språklig och kulturell mångfald

I den Europeiska referensramen för språk delas färdigheterna att agera i en språklig och kulturell mångfald in i tre delområden: Förmåga att använda kulturella kunnande för att producera och tolka information. Förmåga att använda flerspråkighet för att producera och tolka information. Förmåga att använda flerspråkighet i kommunikationsssituationer. Titta på tabellen tillsammans med ett par ellerFortsätt läsa ”30. Färdigheter för språklig och kulturell mångfald”

11. Att anpassa språket till ett sammanhang

Tala med din familj/din släkt/din bekantskapskrets om olika dialekter och språk som ni talar. Känner ni personer som ändrar sitt sätt att tala enligt vem hen talar med? Ändrar du själv ditt sätt att tala (dialekt, användning av kraftord, memes etc.) enligt vem du talar med? Vilka språkliga och kulturella skillnader finns det inom dinFortsätt läsa ”11. Att anpassa språket till ett sammanhang”

19. Flerspråkig videoansökan

Sök en ledig arbetsplats (till exempel TE-tjänster) och skapa en videoansökan där du presenterar dig själv och ditt flerspråkiga kunnande. Inled videon på det språk som arbetsplatsannonsen är skriven. Kom ihåg att berätta om dina hemspråk och ditt kulturella kunnande som du har utvecklat genom olika erfarenheter. Till läraren: Uppgiften kan utgöra en muntlig prestationFortsätt läsa ”19. Flerspråkig videoansökan”