25. Mitt språk och min kultur

Reflektera i mindre grupper eller tillsammans över följande: Vad betyder ert hemspråk för er? Ni kan till exempel reflektera över rätten att använda sitt hemspråk/sina hemspråk. Vilka eller hurdana kulturer identifierar ni er med? Ni kan reflektera över kultur utifrån de gemenskaper du är en del av eller på vilket sätt de påverkar hur duFortsätt läsa ”25. Mitt språk och min kultur”

4. Språket i sociala medier

Reflektera över din språkanvändning i olika situationer och för olika syften Beskriv kort (högst 50 ord) hur du använder språket i sociala medier. Kom ihåg att även emojier, bilder, videon och ljudmeddelanden är kommunikationssätt. Beskriv kort hur kommunikation med vänner och kommunikation med familjen skiljer sig från varandra. Du kan till exempel funder på omFortsätt läsa ”4. Språket i sociala medier”

3. Språkanvändning i olika situationer

Ta fram kartläggningen av din språkreserv som du gjorde i uppgiften ’Mina språkkunskaper’ Reflektera i par Var och med vem använder du olika språk (till exempel i skolan, hemma, i hobbyn)? Använder du språk på olika sätt i skolan och hemma? Till läraren: Uppgiften kan utgöra en muntlig prestation som avläggs för intyg på muntligFortsätt läsa ”3. Språkanvändning i olika situationer”

14. Kunskapsnivåer i olika situationer

Plocka fram din kartläggning av dina språkkunskaper ’Alla mina språkkunskaper’. Reflektera över hur du kan använda alla de språk du har angett. Om du inte kommer igång kan du börja med att jämföra hur du kan använda olika språk i specifika situationer. Försök undvika beskrivningar på en väldigt allmän nivå, till exempel ”jag talar braFortsätt läsa ”14. Kunskapsnivåer i olika situationer”

15. Beskrivning av språkkunskap

Ta fram kartläggningen av din språkreserv som du gjorde i uppgift 2. Ge en kort verbal beskrivning av din kunskap/dina färdigheter för varje språk du kan i tabellen nedan. Skriv även in kunskapsnivån enligt Nivåskalan för växande språkkunskap. Ställ upp ett mål för dig själv: vilka färdigheter kunde du förbättra i varje språk? Fyll iFortsätt läsa ”15. Beskrivning av språkkunskap”

17. Språkkunskap och språkfärdigheter i olika kontexter

Gör en tankekarta där du kombinerar dina mål med den språkkunskap eller de språkfärdigheter som krävs för att uppnå målen. I vilka olika situationer behöver du språk? Vilka önskemål har du för framtiden? Vilket slags kunnande behöver du? Du kan använda bilden nedan som exempel.