28. Internationalisering på hemmaplan

Internationalisering på hemmaplan används som begrepp för språk och kulturer som finns i den egna närmiljön och vardagen. Alla mångskiftande gemenskaper som du är en del av utgör internationalisering på hemmaplan. I gymnasiet kan internationalisering på hemmaplan omfatta till exempel internationella besök eller projekt som genomförs i gymnasiet, dess närmiljö eller virtuellt. Vilka internationella inslagFortsätt läsa ”28. Internationalisering på hemmaplan”

22. Synpunkter på mobilitet

Diskutera i par följande frågor På vilka sätt kunde ni ha nytta av en utbytesperiod? Hurdana kunskaper skulle det ge er och vilka färdigheter skulle ni kunna vidareutveckla? Ni kan också ta redan på hur ni kunde ansöka om att delta i utbytesstudier eller virtuellt utbyte. Hur kunde ni utveckla internationellt kunnande utan att niFortsätt läsa ”22. Synpunkter på mobilitet”

21. Mångsidig språkkunskaper som resurs

Mångsidiga språkkunskaper påverkar dina möjligheter att agera i internationella sammanhang till exempel i din egen skola, i kommunen eller globalt. Diskutera i par hur bredden av språkkunskaper har betydelse till exempel på Diskutera till slut vilka färdigheter ni har som en världsmedborgare behöver och hur dessa färdigheter kunde beskrivas.

20. Inledande reflektion kring språk, kultur och internationalisering

Vad är internationalisering? Läs följande text på Utbildningsstyrelsens webbsidor Reflektera över följande frågor på egen hand eller tillsammans med ditt par. Som stöd för kan även pyramidmodellen för internationalisering   användas. Hur förstår du internationalisering? Hur skiljer sig följande från varandra internationalisering och globalisering internationella och globala ärenden/saker internationellt kunnande och globalt kunnande 2. I vilkaFortsätt läsa ”20. Inledande reflektion kring språk, kultur och internationalisering”

8. Språklig medvetenhet och läroämnenas språk

Hurdant språk används i olika läroämnen? Fundera över språkanvändningen i två olika läroämnen som inte är språkämnen. (Kom ihåg att beakta även konst- och färdighetsämnen, t.ex. gymnastik, musik och bildkonst!) Är det frågan om användningen av ekonomiskt språk i matematik, kroppsspråkets kreativa uttryck eller andra?) På vilka sätt anknyter de färdigheter du nämnde i punktFortsätt läsa ”8. Språklig medvetenhet och läroämnenas språk”

6. Språklig medvetenhet i vardagen

Har du lagt märke till att olika språk har olika ställning i din vardag? Uppmuntrar eller motverkar dina olika gemenskaper (vänner, familj, skola, hobbyer) till användning av olika språk? Är det acceptabelt att använda olika språk samtidigt i din vardag? Om användningen av olika språk är beroende av tillfälle eller av deltagare/ åhörare, hur skiljerFortsätt läsa ”6. Språklig medvetenhet i vardagen”

1. Motivationsbrev

Skriv i början av studierna ett motivationsbrev till dig själv. Vad förväntar du dig av dig själv som språkstuderande i gymnasiet? Hur har du nytta av dina språkkunskaper i dina studier och efter gymnasiet? Ha med följande i ditt brev: En beskrivning av dina egna språkkunskaper som omfattar både ditt hemspråk och de språk duFortsätt läsa ”1. Motivationsbrev”

2. Mina språkkunskaper

Räkna upp/lista alla de språk och dialekter du använder med din familj/dina vänner. de språk du lärt dig/studerat i skolan. Kom ihåg att nämna eventuella språkklubbar, korta kurser och språkduschar både inom småbarnspedagogiken och i den grundläggande utbildningen. Vilket språk är ditt skolspråk? de språk du använder och hör i samband med dina hobbyer ochFortsätt läsa ”2. Mina språkkunskaper”