45. Behovet av språkkunskaper i arbetslivet

Läs de två materialen nedan

  1. Gör en lista över några arbetsplatser/yrken som du kunde tänka dig efter gymnasiet.
  2. Reflektera över vilka språkkunskaper som behövs i de ovan nämnda. Du kan använda materialet som stöd för din reflektion.
  3. Reflektera över hur du kunde utveckla dina språkkunskaper vid sidan av arbetet. Kräver arbetet kreativ språkanvändning eller till exempel exakt myndighetsspråk, fackterminologi eller vetenskapligt ordförråd? Vilket slags kulturellt kunnande krävs? Krävs det färdigheter i ett specifikt språk eller i många olika språk?
  4. På vilka sätt utvecklas språkkunskapen i det arbete du valt mot ett mera specifikt sakkunnigspråk?

Den här uppgiften stödjer utarbetandet av Språk-CV:n.