7. Språklig medvetenhet och myndighetsspråk

Gör uppgiften i grupp

  1. Läs de två artiklarna som behandlar klarspråk och myndighetsspråk
    a. Språkvårdaren Maria Fremer: “Obegriplig myndighetssvenska en fara för demokratin
    b. Myndighetsspråket luckras upp
  2. Sök reda på en text eller några exempel på myndighetsspråk (på valfritt språk).
  3. Diskutera era texter i grupp och reflektera över hur ni skulle förenkla och förtydliga språket som används i artikeln.
  4. Jämför de olika gruppernas sätt att förenkla texten. Vilka förslag är desamma, vilka skillnader finns det?