44. Att upprätthålla språkkunskapen

  1. Hur kan du upprätthålla de språkkunskaper du redan har?
  2. Vad kunde du göra föra att utveckla dina språkkunskaper genom att endera utveckla befintliga språkkunskaper eller genom att studera nya språk? Försök att svara på frågan utgående från konkreta användningsbehov eller -situationer. Om du till exempel skulle vilja utveckla ditt ordförråd, vilket slags ordförråd skulle du behöva och i vilka situationer skulle du använda det?

Vastaa