42. Att utnyttja modersmålet/modersmålen då man lär sig språk

Reflektera självständigt eller i par över följande:

  1. Hur utnyttjar ni er kunskaper i modersmålet/modersmålen när ni lär er ett nytt språk?
  2. Hur använder ni de färdigheter som utvecklas under modersmålslektionerna (till exempel färdigheter i att uppträda, kommunikationsfärdigheter eller färdigheter i att strukturera och skapa sammanhang i en text) i studierna i andra språk?

Vastaa