41. Flerspråkighet då man lär sig språk

  1. Reflektera självständigt eller med en kamrat över beröringspunkter mellan olika språk, till exempel när det gäller ordförråd, språkens struktur, kommunikationssätt och kulturer. Vilka gemensamma faktorer kan ni känna igen?
  2. Använder du dina kunskaper om gemensamma drag hos olika språk för att lära dig språk bättre? På vilket sätt?

Vastaa