39. Mina mål

Som underlag för den här uppgiften kan du använda motivationsbrevet som du skrev tidigare.

Reflektera över vad du skulle vilja uppnå med dina språkstudier i gymnasiet. Du kan börja med att reflektera över mål från en bredare synvinkel.

  1. Hur skulle du vilja utveckla dina olika språk? Vad skulle du vilja kunna efter att studierna i gymnasiet avslutas? vad skulle du vilja uppnå i det här studieavsnittet?
  • Mål 1:
  • Mål 2:
  • (Du kan räkna upp fler mål.)

Det krävs planering för att uppnå målen. Vilka steg måste du ta för att uppnå dina mål? Det är lättare att ta konkreta steg om du spjälker upp målen i mindre delar (delmål).

2. Försök att dela upp målen i delmål. Om du till exempel skulle vilja tala något språk mera flytande, reflektera över vad ett flytande tal består av.

  • Mål 1:
  • Mål 2:
  • (Du kan räkna upp fler mål.)

3. Reflektera till slut över vilka steg du måste ta för att nå dina mål. Vad borde du lära dig och hur kunde du öva dina färdigheter? Kom ihåg att du kan utveckla dina språkfärdigheter även i hobbyn och på fritiden.

Vastaa