38. Att ta emot respons

Ta fram något prov på kunnande (prestation) i språk som du gjort i gymnasiet.

  1. Vilka saker har du fått respons på? (t.ex. textens struktur, hur flytande texten är, rättstavning)
  2. Förstod du den respons du fick?
  3. Var responsen enligt dig
  • Relevant?
  • Rättvis?

4. Hjälpte responsen dig förstå

  • Vilka färdigheter du kunde förbättra?
  • Vad du kunde fokusera mera på i framtiden för att få ett bättre resultat?
  • Hur du kunde utveckla dina färdigheter?

Den här uppgiften kan förverkligas till exempel som en del då man övar processkrivning.

Vastaa