37. Att ge respons

Behandla tillsammans med ditt par någon prestation som gjorts under studierna. Det kan till exempel gälla en skrivuppgift eller en muntlig uppgift som gjorts under lektionen.

  1. Ge respons på ditt pars prestation. Reflektera över följande saker
  • Vad fungerade särskilt bra i prestationen?
  • Vilka saker skulle du själv fästa vikt vid för att förbättra prestationen?
  • På vilka sätt skulle den som utfört prestationen kunna förbättra den? Varifrån kunde man få hjälp eller exempel (undervisningsmaterial, Youtube-kanaler etc.)?

2. Reflektera över den respons som ni gav till varandra

  • Hur kunde du konkret använda de råd som ditt par gav (nämn 2 konkreta sätt)?
  • Lärde du dig något nytt?
  • Kunde du ta emot responsen? Kan du utnyttja den i fortsättningen?

Vastaa