36. Utveckling och mål

Du har bedömt din förmåga att identifiera dina egna styrkor och utvecklingsområden som språkinlärare. Beskriv med vilka konkreta sätt/ steg du kunde utveckla dig som språkinlärare och i vilka områden du skulle vilja utveckla dina kunskaper och färdigheter

Till läraren: Uppgiften kan genomföras i form av en uppsats/skrivuppgift eller kan i modul 6 utgöra en muntlig prestation som avläggs för intyget i muntlig språkfärdighet.

Vastaa