35. Mina styrkor och utvecklingsområden

Reflektera över de egna styrkorna och utvecklingsområdena som språkinlärare. Du kan göra uppgiften tillsammans med ett par eller i grupp.

Mina styrkor som språkinlärare

  • Vilka saker och på vilka sätt lär du dig språk lättast?
  • Varför lär du dig vissa saker lättare? Kan du med det här som grund säga vad de egna styrkorna som språkinlärare är?

Mina utvecklingsområden som språkinlärare

  • Vilka saker kräver mest tid och fokus för att du ska lära dig?
  • Har det varit tillfällen i dina språkstudier då du varit osäker på vad som gått fel?
  • Finns det skillnader mellan din egen bedömning och lärarens bedömning av dina prestationer?

Vastaa