34. Fördelarna med flerspråkighet

Reflektera i par.

  1. Var (till exempel i skolan, hemma, i hobbyer) och med vem använder du olika språk?
  2. Kan du dra nytta av olika språk när du försöker förstå eller lära dig andra språk? Kan du till exempel utnyttja dina kunskaper i engelska för att förstå enskilda ord i en tyskspråkig text? Hur? Har du erfarenhet av motsvarande situationer?

Vastaa