33. Motivation och olika sätt att lära sig

Fundera själv hur du skulle svara på följande påståenden. Jämför sedan era svar i mindre grupper.

  • Vad inspirerar dig då du ska lära dig något nytt?
  • Hur motiverar du dig själv att lära dig och att studera?
  • Vad hjälper dig då du ska lära dig nya saker?
  • Vilka arbetssätt passar dig bäst? Tycker du till exempel bäst om självständigt arbete eller arbete i par eller grupp? Lär du dig bäst genom att läsa, göra anteckningar eller repetera och studera tillsammans med vänner?

Vastaa