6. Språklig medvetenhet i vardagen

  1. Har du lagt märke till att olika språk har olika ställning i din vardag? Uppmuntrar eller motverkar dina olika gemenskaper (vänner, familj, skola, hobbyer) till användning av olika språk?
  2. Är det acceptabelt att använda olika språk samtidigt i din vardag? Om användningen av olika språk är beroende av tillfälle eller av deltagare/ åhörare, hur skiljer sig tillfällena eller deltagarna från varandra?

Den här uppgiften kan göras i par eller i grupp.

Vastaa