32. Retorik och ansvarsfull påverkan med hjälp av språket

Motreklam, alltså parodier på reklam, tar ställning till problem i samhället genom att använda ett språk med vilket man strävar efter att påverka till exempel konsumentens attityder eller konsumtionsvanor. De tar ofta fasta på missförhållanden som berör konsumtionssamhället och världshandeln. Motreklam hittar du till exempel i reklamgalleriet på adressen https://voima.fi/motreklamer/.

Välj en motreklam och iaktta språket som används i reklamen.

  • Vad är det som lyfts fram i motreklamen? Vilket tema tar reklamen fasta och på vilket sätt?
  • Hur uttrycks ställningstagandet i motreklamen? Vilka språkliga medel används för att påverka?

Vastaa