31. Internationella och mångkulturella organisationer

Du kan göra uppgiften självständigt, i par eller i grupp.

Internationalisering och de mänskliga rättigheterna går hand i hand. Ett sätt att främja internationalisering och etiskt agerande är genom verksamhet inom olika organisationer. Att delta i en organisations verksamhet kan också ge arbetserfarenhet och hjälp dig att hitta det som intresserar just dig.

  1. Bekanta dig med organisationer i Finland och världen och med deras verksamhet. Du kan söka organisationer till exempel på Utrikesministeriets webbplats.
  2. Reflektera över din egen värdegrund och vad som är viktigt för dig när du söker fram olika organisationer. Vilka frågor skulle du vilja påverka? Du kan också granska organisationernas verksamhet kritiskt.
  3. Är det någon organisation vars verksamhet väcker ditt intresse? Skulle du vilja delta i deras verksamhet? I vilken roll skulle dina färdigheter vara till nytta eller vad skulle du vilja lära dig genom att delta i verksamheten?
  4. Om ni gör uppgiften i par, diskutera era tankar eller presentera organisationerna ni valt för varandra.

Vastaa