30. Färdigheter för språklig och kulturell mångfald

I den Europeiska referensramen för språk delas färdigheterna att agera i en språklig och kulturell mångfald in i tre delområden:

  1. Förmåga att använda kulturella kunnande för att producera och tolka information.
  2. Förmåga att använda flerspråkighet för att producera och tolka information.
  3. Förmåga att använda flerspråkighet i kommunikationsssituationer.
Förmåga att utnyttja kulturell kunnande för att producera och tolka information.
Förmåga att utnyttja flerspråkighet för att producera och tolka information.
Förmåga att utnyttja flerspråkighet i kommunikationsituationer.
Tillämpad enligt den kompletterande delen av europeiska referensramen.

Titta på tabellen tillsammans med ett par eller i mindre grupper. Ni kan också skriva ut tabellen. Känner ni igen färdigheterna? Tar ni själv dessa i beaktande i vardagen?

Vastaa