29. Mediering som språkanvändningen

Bekanta dig närmare med de olika delområdena som ingår i mediering med hjälp av bilden.

Hur kan jag underlätta förståelsen? OLIKA METODER FÖR MEDIERING. Hur kan jag främja en diskussion där alla blir hörda och inkluderade?
MEDIERING I KOMMUNIKATIONSSITUATIONER. Vad omfattar mediering?
MEDIERING FÖRMEDLAR OCH FÖRÄDLAR INFORMATION.

Diskutera i par.

Hur utnyttjar du olika metoder för mediering när du talar

  • med en annan person på ditt modersmål (gemensamt modersmål).
  • på ditt modersmål med en person som har ett annat språk som modersmål
  • på ett för dig främmande språk med en person som talar språket som sitt modersmål?
  • ett språk som är främmande för båda talarna.

Vastaa