28. Internationalisering på hemmaplan

Internationalisering på hemmaplan används som begrepp för språk och kulturer som finns i den egna närmiljön och vardagen. Alla mångskiftande gemenskaper som du är en del av utgör internationalisering på hemmaplan. I gymnasiet kan internationalisering på hemmaplan omfatta till exempel internationella besök eller projekt som genomförs i gymnasiet, dess närmiljö eller virtuellt.

Vilka internationella inslag syns i din egen vardag (till exempel på sociala medier, i hobbyer) eller hemma? Hur uppfattar du internationalisering på hemmaplan?  Hur syns internationalisering på hemmaplan i din vardag/ditt liv?

Vastaa