27. Flerspråkighet

Föreställ dig en situation, till exempel ett möte med andra människor där ingen annan talar svenska eller finska än du. På vilket språk skulle d u kommunicera? Skulle du använda flera språk. Skulle du använda andra sätt än språk för att kommunicera och förmedla ditt budskap?

Vastaa