25. Mitt språk och min kultur

Reflektera i mindre grupper eller tillsammans över följande:

  1. Vad betyder ert hemspråk för er? Ni kan till exempel reflektera över rätten att använda sitt hemspråk/sina hemspråk.
  2. Vilka eller hurdana kulturer identifierar ni er med? Ni kan reflektera över kultur utifrån de gemenskaper du är en del av eller på vilket sätt de påverkar hur du uppfattar världen. Gemenskaper (och kulturer) kan definieras enligt vänskapskretsar, hobbygrupper, familj, släktingar, samhälle och så vidare.
  3. Upplever du att reflektionerna ovan påverkar vårt välbefinnande? På vilket sätt?

Vastaa