23. Mitt kulturella kunnande

Börja med att reflektera över dina svar i punkterna 1–5. Som stöd för reflektionen kan du använda dina svar i uppgiften ‘Alla mina språkkunskaper’.

  1. Vilka kulturer har du bekantat dig med? Vilka kulturer kan du identifiera dig med?
  2. Vilka traditioner, matkulturer och andra egenskaper anknyter till de här kulturerna?
  3. Vilka kommunikativa drag kunde anknyta till dem (bl.a. niande, användning av kroppsspråk, fysisk närhet)?
  4. Vilka samhälleliga drag kunde anknyta till dem (bl.a. familjens och släktens betydelse, språkets könsbundenhet)?
  5. Vilka värderingar kunde anknyta till dem (t.ex. jämlikhet och likabehandling i Norden, individuell frihet och företagsamhet i USA)?
  6. Efter att alla i gruppen har svarat på frågorna gå igenom dem i grupp. Vilka likheter och skillnader finns det?

Vastaa