22. Synpunkter på mobilitet

Diskutera i par följande frågor

  • På vilka sätt kunde ni ha nytta av en utbytesperiod?
  • Hurdana kunskaper skulle det ge er och vilka färdigheter skulle ni kunna vidareutveckla? Ni kan också ta redan på hur ni kunde ansöka om att delta i utbytesstudier eller virtuellt utbyte.
  • Hur kunde ni utveckla internationellt kunnande utan att ni åker utomlands?

Diskutera till sist hurdant kulturellt kunnande man kan utveckla genom att resa. Ni kan till exempel reflektera över vilken bild en resa till Lappland ger av Finland och finländsk identitet. Motsvarar den din egen bild av hur det är att vara finländare? Vilken bild ger resekulturen av det land en turist besöker?

Vastaa