21. Mångsidig språkkunskaper som resurs

Mångsidiga språkkunskaper påverkar dina möjligheter att agera i internationella sammanhang till exempel i din egen skola, i kommunen eller globalt. Diskutera i par hur bredden av språkkunskaper har betydelse till exempel på

  1. hur du kan utnyttja dina språkkunskaper när en utbytesstuderande deltar på lektionen
  2. hur du kan utnyttja dina språkkunskaper i internationella samarbetsprojekt som gymnasiet deltar i
  3. hur du kan utnyttja dina språkkunskaper i hobbyer eller på fritiden, när du behöver hjälp eller ge instruktioner åt en person som inte talar ditt modersmål? Vilka andra kunskaper behövs än språkkunskaper?

Diskutera till slut vilka färdigheter ni har som en världsmedborgare behöver och hur dessa färdigheter kunde beskrivas.

Vastaa