20. Inledande reflektion kring språk, kultur och internationalisering

Vad är internationalisering? Läs följande text på Utbildningsstyrelsens webbsidor

Reflektera över följande frågor på egen hand eller tillsammans med ditt par. Som stöd för kan även pyramidmodellen för internationalisering   användas.

  1. Hur förstår du internationalisering? Hur skiljer sig följande från varandra
  • internationalisering och globalisering
  • internationella och globala ärenden/saker
  • internationellt kunnande och globalt kunnande

2. I vilka läroämnen har man behandlat global fostran och/eller världsmedborgarskap. Är begreppen nya eller bekanta från tidigare? Hurdant kunnande har du som anknyter till dem? Hur anknyter ditt kunnande till dina språkkunskaper? Anknyter ditt kunnande till andra läroämnen än till språk och språkkunskap?

Vastaa