18. Internationalisering i fortsatta studier och arbetsliv

Plocka fram din kartläggning som du har gjort av dina språkkunskaper och ditt kulturella kunnande.

Bred språkfärdighet kan ge bättre kommunikationsfärdigheter och förmåga att möta olika människor. På vilket sätt är dina egna språkkunskaper kopplade till arbetslivsfärdigheter? Reflektera över hur ditt kulturella kunnande har samband med arbetslivsfärdigheter.

I vilka situationer och miljöer har ditt kulturella kunnande utvecklats?

Sammanfatta ditt kulturella kunnande med några meningar. Du kan skriva in dem i din Språk-CV.

Vastaa