17. Språkkunskap och språkfärdigheter i olika sammanhang

Gör en tankekarta där du kombinerar dina mål med den språkkunskap eller de språkfärdigheter som krävs för att uppnå målen. I vilka olika situationer behöver du språk? Vilka önskemål har du för framtiden? Vilket slags kunnande behöver du?

Du kan använda bilden nedan som exempel.

Mina mål. Jag söker till utbildning, jag söker sommarjobb, jag vill arbeta som journalist, jag vill resa, jag behöver en egen bostad.

Vastaa