16. Mina behov av språkfärdighet i framtiden

  1. Lista tre yrken som intresserar dig.
  2. Ta reda på vilken utbildning som krävs för de yrken du listade.
  3. Undersök till exempel med hjälp av universitetens webbsidor vilka språkkunskaper som krävs eller värderas i utbildningen.
  4. Ta reda på vilka språkfärdigheter du behöver i arbetslivet. Försök att tänka på språkkunskap från ett bredare perspektiv än kunskaper i enskilda språk: vilka textgenrer används i utbildning och arbetsmiljö? Vilka specifika färdigheter behövs (kommunikation i flerspråkiga arbetsmiljöer, skriftligt myndighetsspråk)?

Tabellen nedan har som exempel kompletterats med olika yrken och utbildningar. Fyll i tabellen utifrån dina egna tankar eller planer.

YrkeUtbildningSpråkfärdighet som krävs för studierna (språk + kunskapsnivå)Språkfärdighet som krävs för yrket
HandelsbranschenTradenomInhemska språk, engelska (B2) + 1
främmande språk
Beskrivning av hurdan språkfärdighet som behövs.
Lägg till till exempel texttyper (rapporter, protokoll el. dyl.)
ResebranschenRestonom
TolkSpråk som huvudämne

Du kan komplettera tabellen i Word eller skriva ut den och fylla i den.

Vastaa