15. Beskrivning av språkkunskap

Ta fram kartläggningen av din språkreserv som du gjorde i uppgift 2.

  • Ge en kort verbal beskrivning av din kunskap/dina färdigheter för varje språk du kan i tabellen nedan.
  • Skriv även in kunskapsnivån enligt Nivåskalan för växande språkkunskap.
  • Ställ upp ett mål för dig själv: vilka färdigheter kunde du förbättra i varje språk?
  • Fyll i tabellen under gymnasiestudiernas gång och lägg till, eller länka till, dina prestationer för varje språk. Inkludera den sista kolumnen i din språk-CV i slutet av studierna.
SpråkHöst 2020Höst 2021Höst 2022Vår 2023
Inkludera den här kolumnen i din språk-CV!
HemspråkLägg till en beskrivning av dina kunskaper (verbal beskrivning och CEFR-kunskapsnivå). Lägg även till mål: vad skulle du vilja kunna bättre?Verbal beskrivning

Kunskapsnivå
Skolspråk
A-språk
B-språk
(ytterligare språk)

Du kommer att visa olika prov på dina språkkunskaper under gymnasiestudiernas gång. De prov på kunnande som bäst beskriver dina språkkunskaper kan du bifoga till din språkprofil.

Vastaa