14. Kunskapsnivåer i olika situationer

Plocka fram din kartläggning av dina språkkunskaper ‘Alla mina språkkunskaper’.

Reflektera över hur du kan använda alla de språk du har angett. Om du inte kommer igång kan du börja med att jämföra hur du kan använda olika språk i specifika situationer. Försök undvika beskrivningar på en väldigt allmän nivå, till exempel ”jag talar bra finska och nöjaktig franska”.

Vastaa