11. Att anpassa språket till ett sammanhang

  1. Tala med din familj/din släkt/din bekantskapskrets om olika dialekter och språk som ni talar. Känner ni personer som ändrar sitt sätt att tala enligt vem hen talar med? Ändrar du själv ditt sätt att tala (dialekt, användning av kraftord, memes etc.) enligt vem du talar med?
  2. Vilka språkliga och kulturella skillnader finns det inom din familj/släkt/ bekantskapskrets? Vilka språkliga och kulturella fenomen hamnar du att förklara eller förklaras för dig? Fundera t.ex. på Internetkultur, på fenomen eller personer som anknyter till en viss tidsperiod?

Till läraren: Uppgiften lämpar sig även för lektionerna i modersmål och litteratur eller finska/svenska som andraspråk.

Vastaa