10. Att använda sina grundläggande färdigheter i språk

Diskussion i par.

  1. Har du hamnat i en situation i vilken du haft nytta av grundläggande färdigheter i språk? Vad hände och hur framskred situationen? Vilka språk eller övriga medel använde du/ni?
  2. Hitta med ditt par på en situation där ni träffas för första gången och använder ett annat språk/andra språk än era modersmål.

Vastaa