1. Motivationsbrev

Skriv i början av studierna ett motivationsbrev till dig själv. Vad förväntar du dig av dig själv som språkstuderande i gymnasiet? Hur har du nytta av dina språkkunskaper i dina studier och efter gymnasiet? Ha med följande i ditt brev:

  • En beskrivning av dina egna språkkunskaper som omfattar både ditt hemspråk och de språk du lärt dig i och utanför skolan. Skriv till exempel vilka språk du kan och i vilka situationer du kan använda dem? På vilka språk tycker du om att läsa, på vilka språk brukar du lyssna på musik? Beskriv dina färdigheter att använda språken och i vilka miljöer och situationer du använder dem. Kom ihåg att också beskriva dina kunskaper i ditt hemspråk och hemspråkets dialekter.
  • Studiefärdigheter och att lära sig språk: Hur lär du dig språk? Hur lär du dig på bästa sätt? Beskriv dina studiemetoder och erfarenheter av språkstudier.

Spara ditt brev och se på det på nytt i slutskedet av studierna.

Vastaa