5. Anpassning av språket

Har du märkt att du anpassar ditt språk enligt vem du talar med? På vilket sätt? Fundera till exempel på hur du talar med en släkting som är yngre än dig, hur du förklarar något som har med teknik att göra för en äldre person eller hur du skulle tala till en eventuell arbetsgivare i en arbetsintervju.

Vastaa