4. Språket i sociala medier

Reflektera över din språkanvändning i olika situationer och för olika syften

  1. Beskriv kort (högst 50 ord) hur du använder språket i sociala medier. Kom ihåg att även emojier, bilder, videon och ljudmeddelanden är kommunikationssätt.
  2. Beskriv kort hur kommunikation med vänner och kommunikation med familjen skiljer sig från varandra. Du kan till exempel funder på om du använder språket annorlunda när du talar till en familjemedlem (till exempel användning av emojier, ett mer vårdat språk).

Vastaa