3. Språkanvändning i olika situationer

Ta fram kartläggningen av din språkreserv som du gjorde i uppgiften ’Mina språkkunskaper’

Reflektera i par

  1. Var och med vem använder du olika språk (till exempel i skolan, hemma, i hobbyn)?
  2. Använder du språk på olika sätt i skolan och hemma?

Till läraren: Uppgiften kan utgöra en muntlig prestation som avläggs för intyg på muntlig språkfärdighet i modul 1. Uppgiften kan också användas som underlag för dialog eller monolog.

Vastaa