2. Mina språkkunskaper

Räkna upp/lista

  1. alla de språk och dialekter du använder med din familj/dina vänner.
  2. de språk du lärt dig/studerat i skolan. Kom ihåg att nämna eventuella språkklubbar, korta kurser och språkduschar både inom småbarnspedagogiken och i den grundläggande utbildningen. Vilket språk är ditt skolspråk?
  3. de språk du använder och hör i samband med dina hobbyer och på fritiden. Hurdana språkkunskaper finns i till exempel din kompiskrets?
  4. upp de övriga språken som hör till din språkvärld, dvs. språken i din gemenskap. Vilka språk talas i ditt gymnasium? Beakta även dialekter och register*.
  5. Räkna till sist upp/Lista dina önskemål: Vilka språk skulle du vilja kunna bättre? Vilka språk skulle du vilja börja lära dig? Vad skulle du vilja göra på olika språk?

* Tilläggsuppgift: Vad har du lärt dig om dialekter och register i modersmål och litteratur eller lektionerna i svenska som andraspråk?

Vastaa