Taitotasotesti C1

Taitotaso C1: selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa

  • Esimerkiksi laajat kieliresurssit, jotka mahdollistavat varsin sujuvan ja tarkan viestinnän
Pystyn vuorovaikutukseen monipuolisesti, sujuvasti ja täsmällisesti kaikenlaisissa viestintätilanteissa.

Otan luontevasti vastuuta viestinnän etenemisestä. Osaan muotoilla uudelleen, mitä haluan ilmaista sekä pystyn perääntymään, kun kohtaan vaikeuksia, ja käytän taitavasti kieleen tai kontekstiin liittyviä vihjeitä tehdessäni johtopäätöksiä tai ennakoidessani tulevaa.

Ymmärrän yksityiskohtaisesti myös pitempiä esityksiä tutuista ja yleisistä aiheista, vaikka puhe ei olisikaan selkeästi jäsenneltyä ja sisältäisi idiomaattisia ilmauksia tai rekisterin vaihdoksia. Ymmärrän yksityiskohtaisesti monipolvisia käsitteellisiä kirjoitettuja tekstejä ja pystyn yhdistämään tietoa monimutkaisista teksteistä.

Pystyn käyttämään kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisiin tarkoituksiin sekä ilmaisemaan tunnetiloja, epäsuoria viittauksia, esim. ironiaa ja leikkimielisyyttä.

Osaan ilmaista itseäni sujuvasti, täsmällisesti ja jäsentyneesti monenlaisista aiheista tai pitämään pitkähkön, valmistellun esityksen. Pystyn kirjoittamaan hyvin jäsentyneitä tekstejä monimutkaisista aiheista varmalla, persoonallisella tyylillä. Kielellinen ilmaisuvarastoni on hyvin laaja. Ääntämiseni on luontevaa ja vaivatonta kuunnella. Puherytmi ja intonaatio ovat kohdekielelle tyypilliset.

Vastaa