Taitotasotesti B2

Taitotaso B2: selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä

  • Esimerkiksi tehokkaan argumentoinnin perustaso
Pystyn viestimään sujuvasti myös joissakin itselleni uusissa viestintätilanteissa, joissa käytetään joskus käsitteellistä, mutta kuitenkin selkeää kieltä.

Pystyn tuomaan oman kantani esille ja toisinaan käyttämään vakiofraaseja, kuten ”Tuo on vaikea kysymys” voittaakseni itselleni aikaa. Pystyn neuvottelemaan myös mutkikkaiden asioiden ja käsitteiden merkityksestä. Pystyn tarkkailemaan omaa ymmärtämistäni ja viestintääni sekä korjaamaan kieltäni.

Ymmärrän asiallisesti ja kielellisesti kompleksista puhetta tai kirjoitettua tekstiä. Pystyn seuraamaan laajaa puhetta ja monimutkaista argumentointia sekä ilmaisemaan kuulemastani pääkohdat. Ymmärrän suuren osan ympärilläni käydystä keskustelusta. Ymmärrän monenlaisia kirjoitettuja tekstejä, jotka voivat käsitellä myös abstrakteja aiheita ja joissa on tosiasioita, asenteita ja mielipiteitä.

Osaan ilmaista kohtuullisen selkeästi ja täsmällisesti itseäni monista kokemuspiiriini liittyvistä asioista käyttäen monipuolisia rakenteita ja laajahkoa sanastoa, johon sisältyy myös idiomaattisia ja käsitteellisiä ilmauksia. Pystyn osallistumaan myös melko muodollisiin keskusteluihin ja hallitsee kohtalaisen laajan sanaston ja vaativiakin lauserakenteita. Ääntämiseni on selkeää, sanojen pääpaino oikealla tavulla ja puheeni sisältää joitakin kohdekielelle tyypillisiä intonaatiomalleja.

Pyrin ilmaisemaan ajatuksiani asianmukaisesti ja viestintäkumppania kunnioittaen ottaen huomioon erilaisten tilanteiden asettamat vaatimukset.

Vastaa