Taitotasotesti B1

Taitotaso B1: selviytyminen arkielämässä

  • Esimerkiksi kyky ylläpitää vuorovaikutusta melko monenlaisissa tilanteissa sekä kyky selviytyä kielialueella
Pystyn viestimään, osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteitäni melko vaivattomasti jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

Pystyn jossain määrin olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani ymmärtänyt viestin. Osaan kiertää tai korvata tuntemattoman sanan tai muotoilla viestini uudelleen. Pystyn neuvottelemaan tuntemattomien ilmauksien merkityksistä.

Ymmärrän pääasiat ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä. Ymmärrän yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä. Löydän pääajatukset, avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta.

Osaan kertoa ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseäni kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista. Käytän melko laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja. Osaan soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Tunnen tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Pystyn ottamaan vuorovaikutuksessani huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä näkökohtia.

Vastaa