Taitotasotesti A2

Taitotaso A2: Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta

  • Esimerkiksi laajempi kyky sosiaaliseen kanssakäymiseen ja perusasioista viestimiseen
Pystyn vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään viestintätilannetta.

Osallistun enenevässä määrin viestintään turvautuen harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Joudun pyytämään toistoa tai selvennystä melko usein ja osaan jonkin verran soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa viestinnässäni.

Ymmärrän helppoja, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää puhetta sisältäviä tekstejä. Ymmärrän lyhyiden, yksinkertaisten, itseäni kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä, ennakoitavasta tekstistä. Pystyn hyvin yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden tukemana.

Pystyn kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleni tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa. Osaan helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita. Osaan soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Selviydyn lyhyistä sosiaalisista tilanteista ja osaan käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja, esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä sekä vastata sellaisiin.

Vastaa